همکاری


سایت online Engineering service ( LEN) به عنوان اولین مدل ارائه دهنده خدمات مهندسی از راه دور در تمام مدت شبانه روز شروع به فعالیت کرده است. لذا از شما متخصص عزیز دعوت می گردد با کامل نمودن فرم ذیل امادگی خود را به عنوان پشتوانه اصلی و اولیه شکل گیری این مجموعه اعلام نمایید.
  • آپلود رزومه