در این بخش خدمات طراحی و محاسبات مهندسی در زمینه ای مختلف همچون: طراحی قطعات ( شافت , پلتفرم , چرخ , ... ) , سیستم های انتقال مواد ,طراحی ماشین های خاص (مانند ترنسفر کار , بین , تیلتر,..), تهیه دفترچه محاسباتی همراه با تحلیل ,انتخاب مواد, مدل سازی ( solid work و...), تهیه نقشه ساخت, انتخاب المان های مکانیکی (بیرینگ و Belt و درایو وHoist ...) و Crane ارائه میگردد.