مهندسی مکانیک


خدمات مهندسی آنلاین

 • طراحی مفهومی و تهیه PFD
 • سیستم های انتقال مواد( Bucket , Belt , Chain ,…)
 • طراحی ماشین های خاص (مانند ترنسفر کار , بین , تیلتر,..)
 • طراحی انواع ماشن های حمل پاتیل مذاب (EAF & Ladle Transfer Car)
 • طراحی ماشین حمل سبد قراضه (Scrap Bucket Transfer Car)
 • طراحی ماشین های حمل ریلی
 • طراحی انواع پلتفرم های متحرک سرویس و دسترسی به دریچه خروجی کوره قوس الکتریکی (EBT Hole Service Platform)
 • طراحی ماستگاه های بار گیری ( Wagon & Truck loading)
 • طراحی انواع دریچه ها با محرک های دستی، نیوماتیکی و هیدرولیکی (Gates)
 • تهیه General Layout و Equipment List
 • طراحی ماشین اظطراری گاز همزن کوره پاتیلی Emergency Argon Stirring lance
 • طراحی انواع پلتفرم گردان مانند پلتفرم تغییر مسیر ماشین حمل سبد قراضه (Rotating Table)
 • طراحی Movable Weighing Hopper
 • طراحی Electrode Make up
 • طراحی استند گردان تعمیراتی و تخریب نسوز تاندیش (Tundish Tilting Stand)
 • انواع دمپر های (Damper) های خاص جهت کنترل جریان در سیستم های داکتینگ
 • مدل سازی 3D
 • ماشین کویل برگردان (Coil Tilter)
 • طراحی قطعات ( شافت , پلتفرم , چرخ , ... )
 • تهیه دفترچه محاسباتی
 • (تحلیل استاتیکی, دینامیکی, تحلیل تنش, خستگی, آنالیز مودال و ارتعاشات و...)CAE (Computer Aided engineering)
 • چک اسناد فنی
 • طراحی به درخواست مشتری

طراحی بخش مکانیک